7.18.2020

கந்த சஷ்டி கவசம் யாரும் பார்க்காத கோணம் |முருகர் யார்?கறுப்பர் கூட்டம் |...

கடவுள் யார்? நம் தமிழ் கடவுளர்களுக்கும் மற்ற கடவுளர்களுக்கும் என்ன வேறுபாடு. முருகன் யார்? அவர் வாழ்ந்த மனிதரா? சித்தரா? கந்தர் சஷ்டி கவசத்தில் சொல்லப்பட்ட மருத்துவம், வர்மகலையா? போன்ற தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

கந்த சஷ்டி கவசம்

நட்புடன் தமிழ்ராஜா