• 9.06.2012

  என்னவள்

  செப்டம்பர் 06, 2012
    அ ன்பு நிறைந்த முகம் ஆ சை குறைந்த மனம் பொன்னின் திறந்த குணம் தேனின் இனிய மணம் என் கண்ணில் விழுந்த கனம்

  ஆண் பெண்ணின் அகப்புறச் சூழல்

  செப்டம்பர் 06, 2012
         எத்தனைத் தான் காலம் மாறினாலும் இன்றும் மனித உழைப்பை உறிஞ்சும் அவலம் நிகழ்ந்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஆனால் அது காலத்திற்க்க...

  9.05.2012

  9.04.2012

  திரைவிமர்சனம் : முகமூடி தொழில்நுட்பப் பூச்சாண்டி

  செப்டம்பர் 04, 2012
       மிகுந்த எதிர்ப்பார்ப்புடன் திரைக்கு வந்திருக்கிறது மிஷ்கினின் சூப்பர் ஹீரோ முகமூடி. தமிழ்த் திரையுலகின் முதல் சூப்பர் ஹீரோ திரைப்...

  9.03.2012

  அக்பரால முடியல, ஐன்ஸ்டீனாலக் கூட முடியல

  செப்டம்பர் 03, 2012
       தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சிகளைப் பார்க்கலாமென்று அம்ர்ந்தால் விளம்பரங்கள் தான் நம்மை பெரிதும் ஆக்ரமிக்கின்றன. சமீபத்தில் நான் பா...

  பார்க்கக் கூட வெட்கப்பட்டால்

  செப்டம்பர் 03, 2012
    பா ர்க்கக் கூட வெட்கப்பட்டால் உனக்கு என் முகம் மறந்துவிடாது எ ன்றதும் , ஒரு பார்வைப்  பார்த்தாயே நீ! எ ன் ஆயூளில் மறக்க முடியா...