• 8.24.2012

    8.21.2012

    நீயா நானாவில் கனவுப் பற்றிய தெளிவும், தெளிவின்மையும்

    ஆகஸ்ட் 21, 2012
           இ ந்தப் பதிவை சென்ற வாரமே எழுத நினைத்து எழுத முடியாமல் போய்விட்டது. இருப்பினும் இது என் மனதிற்குள் உறுத்திக் கொண்டே இருந்ததா...