• 10.12.2007

  சிரிக்க நினைத்தேன்

  அக்டோபர் 12, 2007
  வார்தைகளை எப்படி மனதிலிருந்து தோண்டி எடுப்பது என்று நினைவுகள் அடிக்கடி சோர்கின்றப் பொழுது தான் சொற்களில் இதமில்லாமல் கடுமை வெளிப்படுவ...

  10.09.2007

  சிந்திக்கத் தூண்டும் உன் சந்திப்பு

  அக்டோபர் 09, 2007
  என் நண்பனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி ,அவனுடைய நண்பனின் காதலுக்காக எழுதியது. ஒரு மாதம் அவன் சொன்ன தகவல்களில் இருந்து நான் எழுதிய முதல் காதல் கவ...