3.08.2013

மகளிர் தினம் ஒரு வேண்டுகோள்

இன்று மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு கலைஞர்கள், தலைவர்கள் என்று அனைத்து துறையில் இருப்பவர்களும் தங்களின் வாழ்த்தை பதிவு செய்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் இது போன்ற தின்ங்களினால் மகளிரின் தரம் உயர்கின்றதா…?