• 1.30.2013

  விஸ்வரூபம் : சமூக அறியாமையின் எதிர்ப்பு குரல்

  ஜனவரி 30, 2013
           இந்தப் படத்தை பற்றி ஒரே வரியில் சொல்ல வேண்டுமென்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவன் தன் சமூகத்தைச் சார்ந்தவனின் அறிய...

  விஸ்வரூபம் : நான் பார்த்த கதை

  ஜனவரி 30, 2013
         தமிழகத்தில் இது வரை எந்தப் படத்திற்கும் இந்தளவு எதிர்ப்பு கிளம்பியது இல்லை. அது போன்று இந்தப் படம் பெற்ற விளம்பரம் போல் எந்...