• 9.28.2007

  எண்ணிலா ஆசைகள்

  செப்டம்பர் 28, 2007
  காற்றில்வந்து காதில் வீழ்ந்த முதல்சொல்லைப் பல் முளைக்கும் சொல்லஆசைப்பட்டு எண்ணிலா எண்ணம் வளர்த்தேன் அந்த எண்ணத்தில் தான் அம்மா! என்றுரைத்தேன...

  பிறக்க ஆசை

  செப்டம்பர் 28, 2007
  தாய் மடியில் அனுபவித்த முதல் வலியைஅனுபவிக்க ஆசை அந்த நினைவற்ற வலிகளுடனே இருந்திருக்கக்கூடாதாஎன்றாசை என் மேனி சிந்திய முதல் ரத்தத்தைபார்க்காச...