• 1.17.2012

  இது தான் காதலென்று உங்களால் விளக்க முடியுமா...?

  ஜனவரி 17, 2012
      நீண்ட நாட்களாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த காதலைப் பற்றிய ஒரு விவாதத்தை உங்களின் முன் வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். இன்று அதற்கான ஒர...

  சென்னையில் 35வது புத்தகக் கண்காட்சி (போரும் வாழ்வும்)

  ஜனவரி 17, 2012
       ஐந்து ஆண்டுகளாக சென்னையில் நடக்கும் புத்தகக் கண்காட்சிக்கு நான் சென்றுக் கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த முறை மட்டும் தான் நிறைய ஆசைகளுடன...

  1.15.2012

  தமிழர் திருநாளைக் கொண்டாட நமக்கென்ன அருகதை இருக்கிறது

  ஜனவரி 15, 2012
    நம் மண்ணின் உயிர் விவசாயம் அது நம்முடைய தொழில் மட்டுமில்லை உயிர். ஆனால் நம் விவசாயத்தின் நிலையும் , அதை உருவாக்கும் இன்றைய நம் மண்ணின் ந...