• 11.09.2012

  கல்லணை : தொழில்நுட்பம்

  நவம்பர் 09, 2012
                   என்னுடைய வலைத்தளத்தில் நான் வேறு தளத்தில் இருந்துப் பகிர்ந்துக் கொள்ளும் பதிவுகளில் இதுவும் ஒன்று. சிலப் பதிவுகள...

  11.06.2012

  11.05.2012

  ராமரும்,நபிகளும் : மதநல்லிணக்கம்

  நவம்பர் 05, 2012
    சமீபத்தில் தொலைக்காட்சியில் இந்த நாள் இனிய நாள் நிகழ்ச்சியில் சுகிசிவம் அவர்கள் பேசியதையே இங்கு உங்களிடம் நான் பகிர்ந்துக் கொள்கிறே...