• 11.01.2012

  இனி இனிக்கும்

  நவம்பர் 01, 2012
  மனதிலிருந்து எந்த நினைவுகளையும் அழித்துவிட முடியாது என்று சாலையைக் கடக்கையில் உன்னைக் கணடதும் தான் தோன்றியது. இரண்டு வருடங...

  10.30.2012

  பீட்சா : துணிச்சலான பயமுறுத்தல்

  அக்டோபர் 30, 2012
          நான் இந்தப் படத்தை முதல் நாளேப் பார்த்துவிட்டேன். இருப்பினும் அதைப் பற்றி எழுத இப்பொழுது தான் நேரம் கிடைத்தது. அதான் ஒரு வாராமா ...