• 1.25.2013

    விஸ்வரூபம் படத்தின் முதல் விமர்சனம்!

    ஜனவரி 25, 2013
    இது என்னுடைய விமர்சனம் இல்லை... முகநூலில் நான் படித்த விமர்சனம். இதை ஒரு திரைத்துறைச் சார்ந்தவனாக உங்களிடம் பகிர கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்....