• 9.15.2012

  9.13.2012

  கும்கியில் மனதை வருடிய பாடல்

  செப்டம்பர் 13, 2012
  இது வரை இப்படி ஒரு பதிவை நான் எழுதியதில்லை. என்னவோ தெரியவில்லை. இந்தப் பாடலைக் கேட்டப் பின்பு எழுதாமல் இருக்க முடியவில்லை. காரணம் நேற்ற...

  தாய்மார்களின் புத்திசாலித்தனமும் vs டாக்டர்களின் முட்டாள்தனமும்

  செப்டம்பர் 13, 2012
  இந்த வார நீயா நானா நிகழிச்சியில் விவாதங்கள் மிகவும் சூடாகவே இருந்தது. தாய்மார்களுக்கும் டாகடர்களுக்குமான கருத்துரையாடல்களைத் தாண்டி நம...

  9.12.2012

  9.11.2012

  9.09.2012

  தமிழர்களின் பூக்கள் பற்றிய நுண்ணறிவு

  செப்டம்பர் 09, 2012
  நண்பர்களே நான் தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறைகளைப் பற்றி பகிரப் போகும் இரண்டாவது பதிவு இது என்பதை பெரு மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்...