• 6.19.2013

  ரணகளம்: என்னுடைய முதல் குறும்படம் (காணொளி)

  ஜூன் 19, 2013
  ( ஒரு போட்டியினால் தீண்டாமையை மாற்றிவிட முடியுமா?) இது கற்பனைத் தான் என்றாலும் என் மனதுக்குள் நிகழ்த்தி அதை நிஜத்தில் நீங்களும...

  6.16.2013

  சாதி அழியாது, நவீனப்படுத்தப்படுகிறது...

  ஜூன் 16, 2013
  அந்தனன் - புத்திக்கு மட்டுமே வேலைக் கொடுப்பவன்.அதன் மூலம் எல்லோரையும் தனக்கு கீழ், பணி செய்யும்படி சாதித்துக் கொள்கிறான்.... அந்தனன்...