• 1.18.2008

  நட்பின் வலி



  என்ன நீர் ?






  தேங்கிய கவலையினை
  நீரோடையாய்
  ஓடும் உன் நேசத்தில்
  கரைத்திட வந்தேன் நண்பா!உனை காண...
  கண்ணில் என்ன நீர் ?என்று எனை கேட்க வைத்து விட்டாயே














  துரோகியாக நினைக்காதே!


  எதிர்ப்பார்க்க என்னிடம் என்ன
  இருக்கிறது நட்பைத் தவிர...
  அபிப்ராயம் மாறும் பொழுது
  உன் போல் இல்லையென்று
  எனை விலக்கும் முறை சரியோ?
  நீ பேசும் வார்த்தைக்கு
  அர்த்தங்கள் நானாகலாம்
  வார்த்தையே நானாகனுமென்று
  நீ சொல்வதில் அர்த்தமில்லை
  நண்பா! சூழலுக்குள் சிக்கி
  எனை நீ எதிரியாக நினைக்கலாம்
  துரோகியாக நினைக்காதே!
  நாம் பிறந்ததே அர்த்தமற்றுப் போகும்










  பேசாத வார்த்தைகள்
  பேசாத வார்த்தைகள் வன்முறை
  செய்வது நட்பில் தான்

  மறைவான வார்த்தைக்கும் மதிப்பு
  கூடுவது நட்பில் தான்
  இருப்பினும் உதடுகள் திறக்காமல்
  மௌனம் கொள்வது
  "உன்னை மனதில் இருந்து விலக்க அல்ல"
  என்று சொல்லத் தான் முடியவில்லை


























  உடைந்த மொட்டுக்களாய்
  பூத்த நம் நட்பு
  உடைந்த கண்ணாடிப் போல்
  தூளாகுமென்றால் மொட்டுக்கள் உடையாமல்
  பூக்களை பாதுகாக்க
  நான் தயார்
  நீ?