• 11.14.2011

  கொஞ்சம் தமிழ் கொஞ்சும் காதல் (1)

   

  அகரத்தை முதலாக உடையது
  எழுத்து
  அன்பே உன் விரல்களின்
  கிறுக்கல்களை முதலாக உடையது
  என் காதல்.....

   வாசக நண்பர்களே பதிவு பிடித்திருந்தால்,உங்கள் கருத்துக்களையும் வாக்கையும் அளித்துவிட்டு செல்லலாமே