• 8.29.2012

  நெஞ்சில் நிறைகின்றதே

   
  நிலவை நின் முகம் சுமக்க
  வானை நின் மேனி ஒளிக்க
  லர் பாதம் கொண்டவளே
  ன் பருவத்தேர் மீது
  துரித சாரதியாய் வீசுங்காற்றை
  துளை செய்யவா...
  ன் காதல் வழி செல்லவா...?

  பூவின் நடை பயணம்
  ன் மார்பின் விளிம்புகளில்
  தோணி போலுந்தன் பருவ
  ற்றினில் மிதந்து மகிழ்ந்தாடவா
  ன் மடியில் தவழ்ந்தாடவா...
  காதல் விழி சொல்ல
  காற்றை அது வெல்ல
  விதை மொழி பேசவா...?
  ன் மெளனம்
  தை வெல்லும் பா...
  தூரல் அது மெல்ல
  தூவி நீ நனைய
  நீர்த் துளியும் கவிப்பாடுமே
  ன் எழிலில் தவழ்ந்தாடுமே
  னியில் நீராடும் கொடியின்
  சுகபாரம் நெஞ்சில் நிறைகின்றதே
  ன் காதல் அதை வெல்லுதே...
  வாசக நண்பர்களே பதிவு பிடித்திருந்தால்,உங்கள் கருத்துக்களையும் வாக்கையும் அளித்துவிட்டு செல்லலாமே