• 8.29.2012

  கண்ணான கன்னியொருத்தி...

   
  செந்தூரப் பொட்டினிலே
  சிங்காரச் சிரிப்போடு
  ன் மந்தார மனதையே
  மயக்கினாள் மாயமாய்
  ண்ணான கன்னியொருத்தி...

  விழியாலே கோலமிடும்
  வித்தைகள் கற்றுள்ளாள்
  புழுவான என் மனதை
  புருவத்தாலே வாட்டுகிறாள்’’
  சுவையான ராகமொன்றை
  நாவினிலே இசைக்கின்றாள்
  அதில் கனிவான சுரமொன்றை
  ன் காதருகே படிக்கின்றாள்
  ஒளியான நிலவு போல்
  ல கவிதை சொல்கின்றாள்
  அதில் நிலையான என் மனதை
  நிலைக் குலைத்துச் செல்கின்றாள்.
  ண்ணான கன்னியொருத்தி...  வாசக நண்பர்களே பதிவு பிடித்திருந்தால்,உங்கள் கருத்துக்களையும் வாக்கையும் அளித்துவிட்டு செல்லலாமே